Publikation  Společný management kvality v dodavatelském řetězci. Standard VDA - Sestavení specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949 1.2.2011 Ansicht

Společný management kvality v dodavatelském řetězci. Standard VDA - Sestavení specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949

Společný management kvality v dodavatelském řetězci. Standard VDA - Sestavení specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949

Automatische name übersetzung:

Eine gemeinsame Qualitätsmanagement in der Supply Chain. Standard VDA - Erstellen von kundenspezifischen Anforderungen für das Qualitätsmanagementsystem nach ISO / TS 16949PUBLIKATION herausgegeben am 1.2.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.40 ohne MWS
14.40

Produktinformation:

Bezeichnung: Společný management kvality v dodavatelském řetězci. Standard VDA - Sestavení specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949
Zahl der Seiten: 58
Gewicht ca.: 91 g (0.20 Pfund)
Ausgabedatum: 1.2.2011
Land: Tschechische Publikation
Kategorie: Qualität

Die Annotation des Normtextes:

Publikace nabízí model sestavení specifických požadavků zákazníka (CSR – Customer Specific Requirements) na bázi struktury normy ISO/TS 16949 (případně struktury   ISO 9001).

V řetězci  automobilového průmyslu se setkáváme s doplněním standardních požadavků na systém kvality podle ISO/TS 16949 o specifické požadavky jednotlivých zákazníků. Díky nejednotné struktuře zpracování těchto požadavků ze strany jednotlivých zákazníků je pro dodavatele velmi náročné a mnohdy i zbytečně nákladné orientovat se v těchto požadavcích a implementovat je do vlastního systému řízení kvality. Dochází k nejasnostem a nedorozuměním mezi zákazníkem a jeho dodavateli. Mnoho času je věnováno vysvětlování těchto požadavků místo péče o skutečnou kvalitu produktů a procesů. Zvláště v případech, kdy dodavatel působí v řetězci několika různých koncových výrobců se to projevuje enormním nárůstem dokumentace a komplikuje se celý systém kvality.
VDA nabízí v publikaci cestu jak sjednotit strukturu dokumentování těchto CSR na bázi modelu normy ISO/TS 16949. Vedle obecné části ukazující možnosti připojení CSR ke konkrétním článkům normy pak nabízí modelový příklad aplikace CSR ve struktuře ISO/TS 16949.
Publikace by měla primárně sloužit organizacím na vrcholu dodavatelského řetězce při přípravě příloh dohod o zajištění kvality, ale je použitelná průřezově v celém řetězci i na nižších stupních zvláště v případech, kdy zákazník vyžaduje, aby dodavatel zavázal své dodavatele (subdodavatele) k plnění požadavků zákazníka.

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe