NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010201 (010201)

Preferred numbers and series of preffered numbers

NORM herausgegeben am 20.11.1984

Tschechisch -
Gedruckt (7.80 EUR)

:

: ČSN 010201
: 010201
: 24018
: 20.11.1984
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 010201 (010201):

Norma stanovuje vyvolená čísla a řady vyvolených čísel, které se používají při určování odstupňování a jednotlivých hodnot charakteristik výrobků na základě geometrických posloupností. V přílohách jsou uvedeny doporučení pro výpočty s použitím vyvolených čísel a příklady použití řad vyvolených čísel. Norma se nevztahuje na hodnoty charakteristik vázané funkční závislostí s přijatými hodnotami jiných charakteristik