NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010222 (010222)

Applied statistics. Significance tests for extreme values

NORM herausgegeben am 14.10.1978

Tschechisch -
Gedruckt (7.80 EUR)

:

: ČSN 010222
: 010222
: 17
: 14.10.1978
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 010222 (010222):

Norma předepisuje testování odlehlosti výsledků pozorování. Normu je třeba používat při zpracování výsledků pozorování náhodné veličiny, o níž je známo, že má normální rozdělení pravděpodobnosti. Norma obsahuje testy odlehlosti výsledků pozorování: - při neznámé směrodatné odchylce základního souboru a neznámé střední hodnotě základního souboru - při známé směrodatné odchylce základního souboru a neznámé střední hodnotě základního souboru - při známé směrodatné odchylce základního souboru a známé střední hodnotě základního souboru - na základě absolutní hodnoty jejich odchylky od průměru a zpracování výsledků pozorování z více výběrů. Informační příloha uvádí příklady použití kritérií hodnocení odlehlosti výsledků pozorování