NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010223 (010223)

Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for parameters of normal and log-normal distributions. The case of complete samples

NORM herausgegeben am 5.12.1988

Tschechisch -
Gedruckt (12.50 EUR)

:

: ČSN 010223
: 010223
: 24022
: 5.12.1988
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 010223 (010223):

Norma určuje pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního nebo pro parametry logaritmicko-normálního rozdělení z náhodných výběrů z těchto rozdělení. Norma neuvažuje odhady a konfidenční intervaly pro případ cenzorovaných výběrů a pro případ výběrů z useknutých rozdělení. Informační přílohy uvádějí označení použitých termínů, příklady normálního a logaritmicko-normálního rozdělení, přehledy nestranných odhadů parametrů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení