NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010225 (010225)

Tests of goodness of fit of empirical to theoretical distribution

NORM herausgegeben am 21.11.1980

Tschechisch -
Gedruckt (15.10 EUR)

:

: ČSN 010225
: 010225
: 19
: 21.11.1980
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 010225 (010225):

Norma stanoví pravidla pro ověření shody rozdělení náhodné veličiny, získaného jako výsledek pozorování, s teoretickým rozdělením této veličiny podle různých kritérií. V normě jsou uvedeny obecné testy pro velké rozsahy výběru (tři kritéria) a speciální test pro malé rozsahy výběru (kritérium W) včetně jejich příkladů použití