NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010227 (010227)

Applied statistics. Graphical methods of data processing using probability papers

NORM herausgegeben am 4.12.1984

Tschechisch -
Gedruckt (19.50 EUR)

:

: ČSN 010227
: 010227
: 24024
: 4.12.1984
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 010227 (010227):

Norma stanovuje pravidla stanovení odhadů parametrů pěti pravděpodobnostních rozdělení: exponenciálního, minimálních hodnot,Weibullova,normálního a logaritmicko-normálního; k odhadům je použito pravděpodobnostních sítí (papírů). Informační příloha 1 obsahuje tabulky pravděpodobnostních stupnic pro jednotlivá rozdělení a příklady odhadů parametrů a statistických charakteristik z úplných výběrů. Informační příloha 2 obsahuje konstrukce pravděpodobnostních sítí a příklady odhadů parametrů a charakteristik spolehlivosti z cenzurovaných výběrů. Informační příloha 3 obsahuje příklad grafického způsobu stanovení konfidenčních mezí pro distribuční funkci