NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 010611 (010611)

Dependability engineering. Rules for calculating point and interval estimates of dependability measures. Parametric methods

NORM herausgegeben am 18.1.1983

Tschechisch -
Gedruckt (21.30 EUR)

:

: ČSN 010611
: 010611
: 24045
: 18.1.1983
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 010611 (010611):

Norma stanovuje parametrické metody pro odhad ukazatele bezporuchovosti a životnosti při dobách bezporuchového provozu (doba do 1. poruchy, mezi poruchami) podléhajících zákonům exponenciálního, normálního, logaritmicky normálního, Weibullova a gamma rozdělení. Norma uvažuje pouze metodu maximální věrohodnosti. Může se používat pro obnovované i pro neobnovované objekty. Informační přílohy uvádějí základní používaná označení a příklady použití normy