NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 012841 (012841)

Metrology. Standard reference materials. Preparation and attestat attestation of standard reference materials of rocks and mineral raw materials

NORM herausgegeben am 17.5.1988

Tschechisch -
Gedruckt (20.20 EUR)

:

: ČSN 012841
: 012841
: 24087
: 17.5.1988
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 012841 (012841):

Norma platí jako metodika přípravy a atestace referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin. Norma určuje způsob přípravy referenčního materiálu, kontrolu jeho homogenity, způsob provedení atestačních analýz, statistické zpracování výsledků atestačních analýz a stanovení atestovaných charakteristik referenčního materiálu. Informační příloha 1 uvádí příklady kontroly homogenity rozložení oxidu železitého a stříbra v referenčním materiálu fluoritu. V příloze 2 jsou uvedeny příklady testu odlehlých výsledků a zpracování výsledků. Přílohy 3 a 4 uvádějí nejvyšší přípustné relativní směrodatné odchylky výsledků sériových analýz a názvy a definice