NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 013495 (013495)

Building drawings - Fire protection drawings

NORM herausgegeben am 1.6.1997

Tschechisch -
Gedruckt (8.20 EUR)

:

: ČSN 013495
: 013495
: 21670
: 1.6.1997
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 013495 (013495):

Tato norma platí pro kreslení výkresů požární bezpečnosti staveb ve smyslu ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a navazujících norem. Ustanovení normy platí pro všechny druhy výkresů bez ohledu na jejich účel nebo stupeň dokumentace staveb. Norma neplatí pro kreslení dokumentace zdolávání požáru. Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů požární bezpečnosti staveb. POZNÁMKA - Pro určení obsahu jednotlivých druhů výkresů je směrodatné rozhodnutí zpracovatele výkresu, vyplývající z úvahy o účelu, pro který se výkresy zhotovují, pokud není obsah výkresu stanoven příslušným předpisem