NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014031 (014031)

Threads for side connections of gas cylinders closing valves

NORM herausgegeben am 29.10.1981

Tschechisch -
Gedruckt (2.10 EUR)

:

: ČSN 014031
: 014031
: 24188
: 29.10.1981
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 014031 (014031):

Norma stanoví základní rozměry a tolerance závitů bočních přípojek uzavíracích ventilů lahví na plyny. Norma spolu s ČSN 01 4042 z 10/81 nahrazuje ČSN 01 4031 z 1/65