NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014051 (014051)

Multiple trapezoidal screw threads

NORM herausgegeben am 26.7.1989

Tschechisch -
Gedruckt (12.40 EUR)

:

: ČSN 014051
: 014051
: 24195
: 26.7.1989
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 014051 (014051):

Norma platí pro lichoběžníkový závit rovnoramenný s profilem podle ČSN 01 4050. Norma stanoví jmenovité průměry v rozsahu od 10 do 320 mm, stoupání, rozteče a počty chodů závitů. Dále uvádí soustavu tolerancí, způsob označování s příklady, tolerance průměrů, základní úchylky průměrů vnějšího a vnitřního závitu, délky zašroubování a toleranční pole vnějšího a vnitřního závitu stanovené ve třídách přesnosti přesné, střední a hrubé. Příloha 1 uvádí výpočtové vzorce použité v soustavě tolerancí lichoběžníkových závitů rovnoramenných vícechodých. Příloha 2 uvádí mezní úchylky průměrů vnějšího závitu pro toleranční pole 10c. Norma neplatí pro závity, které jsou určeny k uskutečnění přesných posuvů