NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014090-2 (014090)

Directives for rough drilling of holes for threads of nuts and limit sizes of minor diameters

NORM herausgegeben am 22.4.1964

Tschechisch -
Gedruckt (4.30 EUR)

:

: ČSN 014090-2
: 014090
: 6196
: 22.4.1964
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 014090-2 (014090):

Norma platí jako doporučená směrnice pro předvrtání děr matic (vnitřních závitů) se závitem metrickým, Whitworthovým, trubkovým a pancéřovým v rozsahu jmenovitého průměru závitu od 1 do 52 mm. Doporučené průměry vrtáků podle této normy však neplatí pro závity těsnící