NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014276 (014276)

System for tolerances and fits for conical assembly

NORM herausgegeben am 4.11.1982

Tschechisch -
Gedruckt (15.50 EUR)

:

: ČSN 014276
: 014276
: 24203
: 4.11.1982
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 014276 (014276):

Norma platí pro hladké kužele s průměry do 500 mm a s kuželovitostí od 1 : 3 do 1 : 500. Norma stanoví dva způsoby tolerování kuželů, toleranční pole průměrů vnějších a vnitřních kuželů a uložení. Informační příloha 1 obsahuje doporučené vztahy mezi tolerancemi průměru, úhlu a tvaru kužele v závislosti na způsobu tolerování kuželů. Příloha 2 uvádí vliv polohy mezních úchylek úhlů spojovaných kuželů na charakter jejich spojení. V příloze 3 je uvedena metodika výpočtu mezních osových úchylek kužele a příloha 4 zahrnuje metodiku výpočtu mezních vzdáleností základních rovin kuželového spojení. Příloha 5 obsahuje abecední seznam značek