NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014405 (014405)

Tolerances of form and of position. Numerical values

NORM herausgegeben am 11.12.1979

Tschechisch -
Gedruckt (7.70 EUR)

:

: ČSN 014405
: 014405
: 111
: 11.12.1979
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 014405 (014405):

Norma platí pro tolerance tvaru a polohy součástí strojů a přístrojů a stanoví číselné hodnoty tolerancí. Číselné hodnoty jednotlivých druhů tolerancí jsou stanoveny pro rozsahy jmenovitých rozměrů do 2 500 mm a pro některé případy až do 10 000 mm. Číselné hodnoty tolerancí souososti, souměrnosti a různoběžnosti os jsou stanoveny v průměrovém i poloměrovém vyjádření. Pro každý druh je stanoveno 16 stupňů přesnosti v závislosti na jmenovitém rozměru. Informační příloha 1 uvádí základní zákonitosti tvoření řad číselných hodnot tolerancí tvaru a polohy. Informační příloha 2 obsahuje doporučené vztahy mezi tolerancemi tvaru nebo polohy a tolerancemi rozměrů