NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014602 (014602)

Terminology of gearings

NORM herausgegeben am 18.7.1960

Tschechisch -
Gedruckt (26.70 EUR)

:

: ČSN 014602
: 014602
: 116
: 18.7.1960
: 104
: 343 g (0.76 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 014602 (014602):

Norma stanoví názvy a definice nebo vysvětlení všeobecných i zvláštních pojmů z oboru ozubených převodů. Česky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno několik set hesel. (Norma má cca 102 stran.) U každé definice je uveden i potřebný nákres. ČSN 01 4602 byla schválena 18.7.1960 a nabyla účinnosti od 1.7.1961, "Změnou a)-1/1985" se s účinností od 1.7.1985 ruší část, týkající se ozubených kol. (Nyní ČSN 01 4602 2. díl ze 16.1.1984). "Změnou b)-9/1985" se s účinností od 1.10.1985 ruší část, týkající se všeobecných pojmů. (Nyní ČSN 01 4602 část 1 z 21.5.1984). Dále se u 2. dílu mění účinnost od 1.10.1985. "Změnou c)-3/1989" se s účinností od 1.5.1989 ruší část, týkající se převodů s kuželovými koly. (Nyní ČSN 01 4602 díl 3 z 7.12.1987.) "Změnou d)-4/1991" se s účinností od 1.7.1991 ruší část, týkající se šnekových převodů. (Nyní ČSN 01 4602 díl 4 z 26.11.1990.