NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014676 (014676)

Gear wheels. Measurement of front gears with helical teeth. Dimensions over teeth

NORM herausgegeben am 1.12.1953

Tschechisch -
Gedruckt (15.10 EUR)

:

: ČSN 014676
: 014676
: 127
: 1.12.1953
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 014676 (014676):

Norma stanoví způsob zjištění tloušťky zubu čelních kol se šikmými zuby s evolventním ozubením měřením rozměru přes několik zubů. Pro měření rozměru přes zuby u čelních kol s přímými zuby platí ČSN 01 4675. Kontrola evolventního ozubení měřením rozměru přes několik zubů je nejrozšířenějším způsobem měření ozubených kol k přímému stanovení boční vůle. Norma stanoví výpočet jmenovitého rozměru přes zuby M, určení počtu zubů, přes které se měří pro ozubení nekorigovaná a korigovaná a uvádí příklady výpočtu rozměru přes zuby v nichž jsou uvedeny stupně přesnosti a dovolené úchylky