NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 014954 (014954)

Involute splines with pressure angle 30°. Basic profile and teeth form

NORM herausgegeben am 23.6.1978

Tschechisch -
Gedruckt (7.90 EUR)

:

: ČSN 014954
: 014954
: 151
: 23.6.1978
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 014954 (014954):

Norma platí pro drážková spojení s evolventním profilem zubů, položených rovnoběžně s osou spojení a s úhlem profilu 30 stupňů. Norma stanoví základní profil a tvar zubů drážkových spojení a hlavní vztahy pro určení jejich rozměrů. Informační příloha 1 uvádí volbu hodnot rozměrů drážkových spojení v závislosti na druhu použitého nástroje. Informační příloha 2 uvádí základní údaje spojení a druhy středění. Norma se nevztahuje na výrobu náhradních dílů a na výrobu evolventních drážkových profilů, které nepřenášejí kroutící moment. Norma nahrazuje část I., II. a čl. 6, 7, 8, 10 a 13 ČSN 01 4950 z 27.6.1962