NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 015008 (015008)

Non-destructive testing by magnetic leakage flux method. Glossary of terms

NORM herausgegeben am 18.6.1986

Tschechisch -
Gedruckt (7.90 EUR)

:

: ČSN 015008
: 015008
: 24233
: 18.6.1986
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 015008 (015008):

Norma stanoví české a slovenské názvy základních pojmů a jejich výklad pro obor nedestruktivního zkoušení metodou rozptylových magnetických indukčních toků se snímáním elektrickými čidly. Pro informaci je v příloze uveden slovník nejužívanějších výrazů rusky, anglicky, německy a francouzsky. Je normalizováno cca 67 hesel. ČSN 01 5008 byla schválena 18.6.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987