NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 015055 (015055)

Non-destructive testing. Testing of rods from classes of steel 11 to 17 and 19, diameters from 10 to 100 mm by eddy-current method

NORM herausgegeben am 15.5.1974

Tschechisch -
Gedruckt (4.20 EUR)

:

: ČSN 015055
: 015055
: 164
: 15.5.1974
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 015055 (015055):

Norma platí pro zjišťování necelistvostí tyčí válcovaných za tepla, tažených za studena a tyčí kovaných z ocelí tříd 11 až 17 a 19 průměrů od 10 do 100 mm, metodou vířivých proudů. Norma popisuje základní pojmy, princip metody, podmínky zkoušení, obecná ustanovení a protokol o zkoušce