NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 015112 (015112)

Sampling of liquids and paste-like materials

NORM herausgegeben am 2.5.1974

Tschechisch -
Gedruckt (12.20 EUR)

:

: ČSN 015112
: 015112
: 171
: 2.5.1974
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN 015112 (015112):

Návrh normy, který byl vydán na zkoušku 2.5.1974, stanoví zásady pro řešení postupu vzorkování kapalin a pastovitých materiálů v technických normách a ostatních technických předpisech. Norma platí pro všechny druhy kapalin a pastovitých materiálů s výjimkou kapalných plynů. V části III. návrhu normy je uveden obecný plán pro vzorkování, v části IV. základní požadavky na konstrukci vzorkovačů. Potřebné nákresy jsou v příloze. Otázky ochrany zdraví jsou řešeny stručným čl. 95 a odkazem na návrh ČSN 01 5010. Návrh ČSN 01 5112 je v platném seznamu ČSN ještě k 1.1.1995