NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 17119 (015070)

Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography

NORM herausgegeben am 1.7.2019

Tschechisch -
Gedruckt (7.70 EUR)

:

: ČSN EN 17119
: 015070
: 507745
: 1.7.2019
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 17119 (015070):

Tento dokument definuje postupy při nedestruktivním zkoušení pomocí aktivní termografie. Tyto zkušební postupy mohou být aplikovány na různé materiály (např. kompozity, kovy a povlaky) které jsou jmenovány, ale nejsou omezeny na: - zjištění diskontinuit (např. dutiny, praskliny, vměstky, delaminace); - stanovení vrstvy tloušťky nebo dílů; - stanovení a porovnání tepelných a fyzikálních vlastností. Tato norma popisuje získávání dat a analytické postupy pro aktivní termografii a poskytuje informativní postupy pro vhodný výběr budících zdrojů. Kritéria přípustnosti v této normě nejsou stanovena. Aktivní termografie se používá v průmyslové výrobě (např. kompozitní materiály, součásti vozidel, části motorů, části elektráren, spojovací technika, elektronická zařízení) a při údržbě a opravách (např. v letectví, elektrárenství, stavební inženýrství)