NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60534-2-1-ed.2:2011/Oprava1 (134510)

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORM herausgegeben am 1.2.2016

Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (2.10 EUR)

:

: ČSN EN 60534-2-1-ed.2:2011/Oprava1
: 134510
: 99336
: Korrektur
: 1.2.2016
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN