NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60812 (010675)

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

NORM herausgegeben am 1.1.2007

Tschechisch -
Gedruckt (15.60 EUR)

:

: ČSN EN 60812
: 010675
: 77395
: 1.1.2007
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 60812 (010675):

V této mezinárodní normě je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a je v ní uveden návod, jak se tyto analýzy mohou používat. K tomuto účelu jsou v ní popsány procedurální kroky nutné k provedení analýzy, jsou v ní stanoveny vhodné termíny, předpoklady, ukazatele kritičnosti a způsoby poruch, jakož i základní principy metody. Dále jsou v ní uvedeny příklady nezbytných pracovních listů nebo jiných tabulkových formulářů. Všechny obecné kvalitativní úvahy uvedené pro analýzu FMEA lze aplikovat na analýzu FMECA, která je rozšířením analýzy FMEA. Analýza FMEA je jednou ze základních technik analýzy spolehlivosti systémů.