NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61703 (010607)

Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms

NORM herausgegeben am 1.9.2002

Tschechisch -
Gedruckt (19.30 EUR)

:

: ČSN EN 61703
: 010607
: 65525
: 1.9.2002
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 61703 (010607):

V normě IEC 60050(191) jsou uvedeny definice termínů z oboru spolehlivosti a jejích dílčích vlastností, jako je bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby. Mnoho z těchto termínů se vztahuje ke specifickým ukazatelům jednotlivých charakteristik spolehlivosti a lze je matematicky vyjádřit. V této normě se poskytuje praktický návod a souhrn matematických výrazů nezbytných ke kvantifikaci těchto ukazatelů.