NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62442-2 (360515)

Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

NORM herausgegeben am 1.1.2015

Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (11.20 EUR)

:

: ČSN EN 62442-2
: 360515
: 96441
: 1.1.2015
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 62442-2 (360515):

Tato část souboru IEC 62442 definuje metodu měření energetických ztrát, celkového příkonu a ztrát v pohotovostním režimu elektronického ovládacího zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek). Dále je definován způsob výpočtu účinnosti ovládacího zařízení pro vysokotlaké výbojky. Tato mezinárodní norma platí pro obvody složené výhradně z ovládacího zařízení a světelného zdroje. Požadavky na zkoušení jednotlivých ovládacích zařízení během výroby nejsou v této normě zahrnuty. Je stanovena metoda měření celkového příkonu, příkonu v pohotovostním režimu a způsob výpočtu účinnosti ovládacích zařízení pro vysokotlaké výbojky. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na: - ovládací zařízení, která tvoří nedílnou součást světelných zdrojů; - obvody ovládacích zařízení s kondenzátory zapojenými v sérii; regulovatelná elektromagnetická ovládací zařízení s vinutím