NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62491 (013733)

Industrial systems, installation and equipment and industrial products - Labelling of cables and cores

NORM herausgegeben am 1.4.2009

Tschechisch -
Gedruckt (12.00 EUR)

:

: ČSN EN 62491
: 013733
: 83000
: 1.4.2009
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 62491 (013733):

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty Popisné označování kabelů a žil Popisné označování kabelů a žil je potřebné u rozsáhlých systémů nebo instalací, a tam, kde použitá označení, provedená pouze výrobcem kabelů, nejsou jednoznačná. Tato norma obsahuje pravidla a návody pro popisné označování kabelů a žil používaných v průmyslových instalacích, v zařízeních a předmětech, s cílem dodržení jasného vztahu mezi technickou dokumentací a skutečným zařízením a z jiných důvodů. Jsou popsány a stanoveny čtyři způsoby: použití barevných kabelů a označených žil; doplňkové identifikační označení; doplňkové označení spoje; a doplňkové označení signálem. Předmětem této normy není vlastní provedení označovacích štítků (popisných návlaček apod.), pro ně použitý materiál, jakož i označení kabelových svazků, kabelů a žil provedené výrobcem