NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62656-1 (013746)

Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcel

NORM herausgegeben am 1.6.2015

Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (52.60 EUR)

:

: ČSN EN 62656-1
: 013746
: 97608
: 1.6.2015
: 234
: 733 g (1.62 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 62656-1 (013746):

Tato část IEC 62656 specifikuje logickou strukturu souboru tabulkových procesorů (elektronicky zpracovatelných datových tabulek), použitých jako "datová pole", pro definování, přenos a zaznamenání ontologie (určení a výskytu) produktu. Takové popisy ontologie se v různé literatuře nebo oborech někdy nazývají "referenční slovníky". Logická datová struktura uvedená v této normě se nazývá "ontologický model s datovými poli" nebo zkráceně "POM" (Parcellized Ontology Model. Tento ontologický model zohledňuje modelování nebo modifikování ontologického modelu jako souboru dat o výskytu, což umožňuje vyvíjet ontologický model v průběhu času. Tato část IEC 62656 také obsahuje standardní vztahy mezi metadaty slovníkových datových polí ve formátu tabulkového procesoru, který odpovídá této normě, a metadaty uvedenými v IEC 61360-2 v rámci modelu EXPRESS pro výměnu slovníku