NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 80416-3 (013765)

Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 3: Guidelines for the application of graphical symbols

NORM herausgegeben am 1.7.2003

Tschechisch -
Gedruckt (7.90 EUR)

:

: ČSN EN 80416-3
: 013765
: 67602
: 1.7.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 80416-3 (013765):

Norma 80416 se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě grafických značek pro užití na předmětech, včetně tloušťky čar, tvaru a užití šipek, negačních prvků, a použití základního obrazce, které slouží jako návod pro kreslení značek na předmětech. Pro aplikaci značek na předmětech byla vypracována IEC 80416-3, poskytující směrnice vyžadované v případech aplikace grafických značek na předmětech v souvislosti se specifickým kontextem, s podpůrnou dokumentací a v souvislosti s jinými mezinárodními normami.