NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790)

Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 2: Specification for graphical symbols in a computer sensible form, including graphical symbols for a reference library, and requirements for their interchange

NORM herausgegeben am 1.9.2007

Tschechisch -
Gedruckt (20.70 EUR)

:

: ČSN EN 81714-2-ed.2
: 013790
: 79314
: 1.9.2007
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790):

Norma specifikuje požadavky na grafické značky, které mají být obsaženy v knihovně referenčních značek ve tvaru vhodném pro počítač, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Knihovna referenčních značek může být použita jako základ pro tvorbu a vydávání dokumentů a pro vzájemnou výměnu dokumentů a knihoven grafických značek mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Specifikace fyzického formátu souboru, požadovaného k výměně, není v této normě obsažena. Toto druhé vydání normy zahrnuje významné technické změny vzhledem k předcházejícímu vydání.