NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 81714-3 (013790)

Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 3: Classification of connect nodes, networks and their encoding

NORM herausgegeben am 1.12.2001

Tschechisch -
Gedruckt (6.50 EUR)

:

: ČSN EN 81714-3
: 013790
: 63493
: 1.12.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 81714-3 (013790):

Tato Část IEC 81714 specifikuje zejména požadavky, týkající se třídění spojovacích uzlů přidělených grafickým značkám, které reprezentují funkční a předmětové pojmy. Z důvodu silné vzájemné vazby mezi produktem a jemu odpovídajícím grafickým znázorněním, používají se identické klasifikační principy pro třídění spojovacích uzlů produktů a také pro třídění sítí a jejich znázornění značkami v počítačově zaměřených systémech.