NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 82045-2 (013740)

Document management - Part 2: Metadata elements and information reference model

NORM herausgegeben am 1.10.2005

Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (50.30 EUR)

:

: ČSN EN 82045-2
: 013740
: 74100
: 1.10.2005
: 224
: 703 g (1.55 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN 82045-2 (013740):

Tato Část IEC 82045 uvádí informace (metadata) pro správu dokumentů po celou dobu jejich životnosti. Je založena na konceptech dokumentu a celkovém rámci stanoveném v IEC 82045-1. Poskytuje koncepci, umožňující ustavení vztahů z informačního modelu této normy k jakémukoliv jinému předmětu zájmu, který je k dispozici v rámci informačního modelu vně této normy. Přístup zvolený v této části IEC 82045 dovoluje pružným způsobem ustavit vztahy k předmětům zájmu pro systém správy dokumentů, který je k dispozici v externím informačním systému (například systém PDM - Product Data Management).