NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 81346-2-ed.2 (013710)

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes

NORM herausgegeben am 1.1.2020

Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (26.70 EUR)

:

: ČSN EN IEC 81346-2-ed.2
: 013710
: 509232
: 1.1.2020
: 104
: 343 g (0.76 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN IEC 81346-2-ed.2 (013710):

Tato část mezinárodní normy 81346, publikovaná společně IEC a ISO, zavádí třídicí schémata s definovanými třídami zařízení/předmětůNP a jejich přidruženými písmeny určenými především pro použití v referenčních označeních a při označování obecných typů. Cílem této normy je zavádět třídicí schémata pro zařízení s připojenými písmennými kódy pro definované třídy, které se mohou používat ve všech technických oborech, například v elektrotechnice, strojírenství, zpracovatelské technice a stavitelství, stejně jako ve všech odvětvích průmyslu, například v energetice, chemickém průmyslu, stavebních technologiích, automobilovém průmyslu, stavbě lodí a námořní technice. Písmenné kódy lze také použít samostatně, jako základní označení typu, kde je třeba určit typ komponentu, například ve specifikacích