NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506)

Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources

NORM herausgegeben am 1.10.2016

Tschechisch -
Gedruckt (12.10 EUR)

:

: ČSN EN ISO/IEC 13273-2
: 011506
: 500918
: 1.10.2016
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506):

Tato část ISO/IEC 13273 obsahuje průřezové pojmy a jejich definice v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Tato horizontální norma je určena především pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými Pokynem IEC 108. Jednou z povinností technické komise je, je-li to vhodné, používat horizontální normy při přípravě svých publikací. Obsah této horizontální normy ne-bude platit, pokud nebude výslovně uveden nebo zahrnut v příslušných publikacích