NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253)

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

NORM herausgegeben am 1.4.2018

Tschechisch -
Gedruckt (15.10 EUR)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17025
: 015253
: 504810
: 1.4.2018
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253):

Tento dokument specifikuje obecné požadavky na kompetenci, nestrannost a konzistentní činnost laboratoří. Dokument je použitelný pro všechny organizace provádějící laboratorní činnosti bez ohledu na počet pracovníků. Zákazníci laboratoře, regulační orgány, organizace a programy, které používají vzájemné odborné posouzení, akreditační orgány a další, mohou používat tento dokument k potvrzení nebo uznání kompetence laboratoří