NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10326-1 (011415)

Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements

NORM herausgegeben am 1.5.2017

Tschechisch -
Gedruckt (11.50 EUR)

:

: ČSN EN ISO 10326-1
: 011415
: 502408
: 1.5.2017
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 10326-1 (011415):

Tento dokument stanovuje základní požadavky na laboratorní zkoušení přenosu vibrací vozidlovým sedadlem na sedící osobu. Tyto metody měření a analýzy umožňují pro ekvivalentní sedadla porovnávat výsledky zkoušek z různých laboratoří. Stanovuje zkušební metodu, požadavky na přístroje, metodu posuzování měření a způsob uvádění výsledku zkoušky. Tento dokument platí pro specifické laboratorní zkoušky sedadel, při kterých se hodnotí přenos vibrací na sedící osoby z jakéhokoliv typu sedadla použitého ve vozidlech a mobilních terénních strojních zařízeních. V aplikačních normách pro specifická vozidla se na tento dokument odkazuje při definování zkušebních vstupních vibrací, které jsou typické pro vibrační charakteristiky typu nebo třídy vozidla nebo strojního zařízení, do něhož má být sedadlo zabudováno