NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10893-10 (015061)

Non-destructive testing of steel tubes - Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections

NORM herausgegeben am 1.11.2011

Tschechisch -
Gedruckt (7.70 EUR)

:

: ČSN EN ISO 10893-10
: 015061
: 89510
: 1.11.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 10893-10 (015061):

Tato část ISO 10893 stanovuje automatické ultrazvukovými příčnými vlnami (běžně vyráběnými nebo technikou phase array) zkoušení bezešvých a svařovaných [kromě svařovaných pod tavidlem (SAW)] ocelových trubek v celém obvodu, pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí