NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11688-2 (011682)

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 2: Introduction to the physics of low-noise design

NORM herausgegeben am 1.6.2002

Tschechisch -
Gedruckt (15.60 EUR)

:

: ČSN EN ISO 11688-2
: 011682
: 64865
: 1.6.2002
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 11688-2 (011682):

Norma poskytuje fyzikální základy pro pravidla a příklady navrhování zařízení s nízkým hlukem uvedeným v ČSN EN ISO 11688-1 a pomáhá při studiu rozsáhlé odborné literatury. Je určena projektantům strojů a zařízení stejně jako uživatelům a kupujícím strojů a orgánům v oblasti legislativy, dohledu a inspekce. Rovnice uvedené v této normě zlepší obecnou srozumitelnost snižování hluku. V mnoha případech umožňují srovnání různých verzí návrhu, nejsou však použitelné pro predikci absolutních hodnot emise hluku. Informace o vnitřních zdrojích zvuku, přenosových cestách a částech vyzařujících zvuk jsou základní pro snižování hluku strojů. Proto jsou v kapitolách 7 a 8 a v příloze A popsány měřicí a výpočetní metody vhodné pro získání těchto informací.