NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14405-3 (014115)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 3: Angular sizes

NORM herausgegeben am 1.2.2022

Tschechisch -
Gedruckt (12.40 EUR)

:

: ČSN EN ISO 14405-3
: 014115
: 514053
: 1.2.2022
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 14405-3 (014115):

Technická norma ČSN EN ISO 14405-3 stanoví výchozí operátor specifikace pro úhlový rozměr a definuje řadu speciálních operátorů specifikace pro úhlové rozměrové prvky: kužel (seříznutý, tj. komolý, nebo ne), klín (seříznutý, nebo ne), dvě protilehlé přímky (průnik klínu/seříznutého klínu a roviny kolmé k průsečné přímce dvou rovin klínu/seříznutého klínu, průnik kužele/komolého kužele a roviny obsahující osu rotace kužele/komolého kužele)