NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 15530-3 (014101)

Geometrical product specifications (GPS) - Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement - Part 3: Use of calibrated workpieces or measurement

NORM herausgegeben am 1.6.2012

Tschechisch -
Gedruckt (12.10 EUR)

:

: ČSN EN ISO 15530-3
: 014101
: 90756
: 1.6.2012
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 15530-3 (014101):

Tato část ISO 15530 specifikuje vyhodnocení nejistoty měření pro výsledky měření získané pomocí CMM (souřadnicové měřicí stroje) a s použitím kalibrovaných obrobků nebo etalonů. Poskytuje experimentální techniku pro zjednodušení vyhodnocení nejistoty měření pomocí CMM, jejichž přístup (substituční měření) vede k měřením prováděným stejným způsobem jako současné měření, ale s kalibrovanými obrobky podobného rozměru a geometrie namísto neznámých obrobků, které se mají měřit. Nesubstituční měření na CMM jsou také pokryta, jakož i požadavky postupu vyhodnocení nejistoty, potřebné měřicí zařízení a opětovné ověření a mezioperační kontrola nejistoty měření. POZNÁMKA: Vyhodnocení nejistoty měření je vždy vztaženo k specifickému úkolu měření