NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 15708-1 (015036)

Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 1: Terminology

NORM herausgegeben am 1.3.2020

Tschechisch -
Gedruckt (7.90 EUR)

:

: ČSN EN ISO 15708-1
: 015036
: 509345
: 1.3.2020
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 15708-1 (015036):

Tento dokument uvádí definice termínů používaných v oblasti počítačové tomografie (CT). Představuje nejen terminologii, která je specifická pro CT, ale která také zahrnuje další obecnější pojmy a definice pokrývající zobrazování a radiografii. Některé z definic představují diskusní body zaměřené na přeorientování jejich termínů ve specifickém kontextu počítačové tomografie