NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 15708-4 (015036)

Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 4: Qualification

NORM herausgegeben am 1.3.2020

Tschechisch -
Gedruckt (7.70 EUR)

:

: ČSN EN ISO 15708-4
: 015036
: 509347
: 1.3.2020
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 15708-4 (015036):

Tento dokument specifikuje pokyny pro kvalifikaci výkonu systému CT s ohledem na různé úlohy kontroly. Je použitelná pro průmyslové zobrazování (tj. nelékařské aplikace) a poskytuje konzistentní soubor definic parametrů výkonosti CT, včetně toho, v jakém jsou tyto parametry vztahu ke specifikacím systému CT. Tento dokument se zabývá počítačovou axiální tomografií a vylučuje jiné typy tomografie, jako je translační tomografie a tomosyntéza