NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 18563-1 (015063)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 1: Instruments

NORM herausgegeben am 1.11.2015

Tschechisch -
Gedruckt (15.50 EUR)

:

: ČSN EN ISO 18563-1
: 015063
: 98556
: 1.11.2015
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 18563-1 (015063):

Tato část ISO 18563 určuje funkční charakteristiky vícekanálového ultrazvukového phased array přístroje používaného pro phased array sondy a poskytuje metody pro jejich měření a ověřování. Tato část ISO 18563 může být částečně použitelná pro ultrazvukové phased array přístroje v automatizovaných systémech, ale pak může být zapotřebí provést další testy pro zajištění uspokojivého výkonu. Pokud phased array přístroj je součástí automatizovaného systému, mohou být kritéria přijatelnosti upravena na základě dohody mezi zúčastněnými stranami. Tato část ISO 18563 uvádí rozsah ověřování a definuje kritéria přijatelnosti v rozmezí frekvenčního rozsahu 0,5 MHz až 10 MHz