NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 19011 (010330)

Guidelines for auditing management systems

NORM herausgegeben am 1.1.2019

Tschechisch -
Gedruckt (19.80 EUR)

:

: ČSN EN ISO 19011
: 010330
: 506469
: 1.1.2019
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 19011 (010330):

Dokument poskytuje návod organizacím všech velikostí a typů a týká se auditů různých předmětů a rozsahů. Návod se týká auditů prováděných ve velkých organizacích rozsáhlými týmy auditorů i auditů prováděných ve velké, nebo malé organizaci jedním auditorem. Tento návod lze vhodně přizpůsobit předmětu, složitosti a rozsahu programu auditů. Tento dokument se soustřeďuje na interní audity (první stranou) a audity prováděné organizacemi u jejich externích poskytovatelů a dalších externích zainteresovaných stran (druhou stranou). Tento dokument může být použit i pro externí audity prováděné za jiným účelem, než je certifikace systému managementu třetí stranou