NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 19232-1 (015031)

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Determination of the image quality value using wire-type image quality indicators

NORM herausgegeben am 1.1.2014

Tschechisch -
Gedruckt (6.60 EUR)

:

: ČSN EN ISO 19232-1
: 015031
: 94435
: 1.1.2014
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 19232-1 (015031):

Tato část řady norem ISO 19232 specifikuje zařízení a metodu pro stanovení kvality radiogramů drátkovými měrkami. V úvodu normy jsou definovány základní používané pojmy. Dále norma uvádí podrobnou specifikaci drátkových měrek kvality obrazu a způsoby písemného označování. V normě jsou uvedeny doporučené materiály sloužící k výrobě měrek. Závěrečné kapitoly normy se týkají výběru měrek ke specifickému využití, jejich uspořádání na zkoušeném objektu a podmínek stanovení hodnoty kvality obrazu