NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 25178-604 (014451)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 604: Nominal characteristics of non-contact (coherence scanning interferometry) instruments

NORM herausgegeben am 1.5.2015

Tschechisch -
Gedruckt (20.20 EUR)

:

: ČSN EN ISO 25178-604
: 014451
: 96286
: 1.5.2015
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 25178-604 (014451):

Tato část ISO 25178 specifikuje metrologické charakteristiky koherenční skenovací interferometrie (CSI) systému pro 3D mapování výšky povrchu