NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3098-2 (013115)

Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet, numeral and marks

NORM herausgegeben am 1.2.2001

Tschechisch -
Gedruckt (6.70 EUR)

:

: ČSN EN ISO 3098-2
: 013115
: 61092
: 1.2.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 3098-2 (013115):

Tato část ČSN EN ISO 3098 obsahuje typy technického písma psaného latinskou abecedou, číslice a značky pro použití na technických výkresech a v jiné technické dokumentaci