NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3098-4 (013115)

Technical product documentation - Lettering - Part 4: Diacritical and particular marks for the Latin alphabet

NORM herausgegeben am 1.2.2001

Tschechisch -
Gedruckt (6.60 EUR)

:

: ČSN EN ISO 3098-4
: 013115
: 61094
: 1.2.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 3098-4 (013115):

Tato část ČSN EN ISO 3098 obsahuje diakritická znaménka a zvláštní znaky pro písmo psané latinskou abecedou pro použití na technických výkresech a v jiné technické dokumentaci