NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3452-2 (015018)

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials

NORM herausgegeben am 1.6.2014

Tschechisch -
Gedruckt (12.00 EUR)

:

: ČSN EN ISO 3452-2
: 015018
: 95478
: 1.6.2014
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 3452-2 (015018):

Norma specifikuje technické požadavky a zkušební postupy pro typové zkoušky a zkoušky šarže kapilárních prostředků. Zahrnuje rozsah teplot 10°C až 50°C. Zkušební penetrační prostředky jsou klasifikovány podle typu, metody a formy. Norma předepisuje postupy pro zkušební laboratoře