NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 389-8 (011630)

Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones

NORM herausgegeben am 1.1.2005

Tschechisch -
Gedruckt (8.60 EUR)

:

: ČSN EN ISO 389-8
: 011630
: 72064
: 1.1.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 389-8 (011630):

Tato část ISO 389 byla vypracována, aby umožnila použití týchž ušních sluchátek pro tónovou audiometrii v kmitočtovém rozsahu od 125 Hz do 16 000 Hz. Tato část specifikuje referenční hodnoty od 125 Hz do 8 000 Hz a ISO/TR 389-5 specifikuje hodnoty od 8 000 Hz do 16 000 Hz. Referenční hodnoty jsou založeny na informacích poskytovaných laboratořemi v různých zemích, reprezentujících nejspolehlivější údaje, které jsou v současné době k dispozici. V současnosti jsou k dispozici pouze referenční hodnoty pro jediný typ sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurálního), Sennheiser HDA 200. Toto ušní sluchátko má dobrý útlum hlukového pozadí a jeho kmitočtová odezva nemá výrazné rezonance při aplikaci na lidské ucho, stejně tak jako na simulátor ucha.