NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5459 (014402)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systems

NORM herausgegeben am 1.4.2012

Tschechisch -
Gedruckt (21.20 EUR)

:

: ČSN EN ISO 5459
: 014402
: 90222
: 1.4.2012
: 80
: 240 g (0.53 )
:
Kategorie: Technische Normen ČSN

ČSN EN ISO 5459 (014402):

Tato mezinárodní norma specifikuje terminologii, pravidla a metodiku pro indikaci a pochopení základen a systémů základen v technické dokumentaci produktu. Tato mezinárodní norma také poskytuje vysvětlení, která pomáhají uživateli v pochopení konceptu. Tato mezinárodní norma stanovuje operátory specifikace (viz ISO 17450-2), používané ke stanovení základen nebo systémů základen. Operátory ověřování (viz ISO 17450-2) mohou mít různé podoby (fyzickou nebo matematickou) a nejsou předmětem této mezinárodní normy. POZNÁMKA: Podrobnější pravidla týkající se požadavků maxima a minima materiálu základen jsou uvedena v ISO 2692